Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student embekute257Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 52 Deviations 645 Comments 7,271 Pageviews
×

Newest Deviations

deviantID by embekute257 deviantID :iconembekute257:embekute257 1 0 Photopack Ulzzang [4] by embekute257 Photopack Ulzzang [4] :iconembekute257:embekute257 0 0 Photopack Ulzzang [3] by embekute257 Photopack Ulzzang [3] :iconembekute257:embekute257 0 0 Photopack Ulzzang [2] by embekute257 Photopack Ulzzang [2] :iconembekute257:embekute257 2 0 Photopack Ulzzang [1] by embekute257 Photopack Ulzzang [1] :iconembekute257:embekute257 0 0 Yoona Cover Facebook by embekute257 Yoona Cover Facebook :iconembekute257:embekute257 3 0 Seohyun Cover Facebook by embekute257 Seohyun Cover Facebook :iconembekute257:embekute257 0 0 Seohyun Cover Facebook by embekute257 Seohyun Cover Facebook :iconembekute257:embekute257 0 0 Photopack Solji ( EXID ) by embekute257 Photopack Solji ( EXID ) :iconembekute257:embekute257 4 1 Photopack Pack Minah ( Girl's Day ) by embekute257 Photopack Pack Minah ( Girl's Day ) :iconembekute257:embekute257 0 0 Photopack Solji ( EXID ) by embekute257 Photopack Solji ( EXID ) :iconembekute257:embekute257 4 1 PNGs Pack Minah ( Girl's Day ) by embekute257 PNGs Pack Minah ( Girl's Day ) :iconembekute257:embekute257 0 0 PNGs Pack Solji (EXID) by embekute257 PNGs Pack Solji (EXID) :iconembekute257:embekute257 12 9 Gift for Yun by embekute257 Gift for Yun :iconembekute257:embekute257 2 0 Yoona SNSD by embekute257 Yoona SNSD :iconembekute257:embekute257 0 0 Yura Girl's Day by embekute257 Yura Girl's Day :iconembekute257:embekute257 2 0

Favourites

[PSD COLORING] #004: Maracon by Bii332 [PSD COLORING] #004: Maracon :iconbii332:Bii332 8 3 [PSD COLORING] #001: Yura (Girl's Day) by Bii332 [PSD COLORING] #001: Yura (Girl's Day) :iconbii332:Bii332 7 6 [PSD COLORING] #003: Ulzzang Pony by Bii332 [PSD COLORING] #003: Ulzzang Pony :iconbii332:Bii332 13 5 [PSD COLORING] #002: Joy (Red Velvet) by Bii332 [PSD COLORING] #002: Joy (Red Velvet) :iconbii332:Bii332 6 1 [SHARE] RESOURCES TO MIX TEXTURE AND STOCK by hanaphuong200 [SHARE] RESOURCES TO MIX TEXTURE AND STOCK :iconhanaphuong200:hanaphuong200 156 107 26 Polariod and peperclips by atilazz 26 Polariod and peperclips :iconatilazz:atilazz 966 1,401 12 Pngs Pack by Foxy159200 12 Pngs Pack :iconfoxy159200:Foxy159200 270 25 Brush 3 | Water color by CleverManh Brush 3 | Water color :iconclevermanh:CleverManh 24 6 Tutorial 1 by CleverManh Tutorial 1 :iconclevermanh:CleverManh 83 40 Tutorial 2 by CleverManh Tutorial 2 :iconclevermanh:CleverManh 47 17
Literature
Tutorial#2:Edit Topaz Simple
-Tut for :iconNatesuKiyo:
---------------------------------------
Tải Topaz simple theo Tut này:[TUT] Action Topaz
Rồi mở ra !
Chỉnh như sau,đọc và làm theo hướng dẫn nha,đừng nhìn hình,chỉ để minh họa chi tiết hơn thôi!
B1:Chỉnh bỏ Smart Sharpen
B2:Nhấn mũi tên ở chỗ Simple Topaz Effect để gộp lại(Cái này trong hình không có)
B3: Nhấn 2 lần nút Play(Hình tam giác)
Xong!
:iconAiri-Deviantart:Airi-Deviantart
:iconairi-deviantart:Airi-Deviantart 14 18
Journal
TUTORIAL #7 - HAPPY 2000 WATCHERS
Quà đầu tiên >3
7h tối nay mị sẽ up GA PSD nha~
:iconyunniejacksonyi:yunniejacksonyi
:iconyunniejacksonyi:yunniejacksonyi 28 26
Journal
BIG SHARE [HAPPY +500 WATCHERS - HAPPY MID AUTUMN]
Big share thứ 2 rồi nhỉ :D Lí do đã nêu rõ ở trên tiêu đề, share mừng DA trên 500 watchers *tung bông* và mừng quốc tế thiếu nhi :v Đáng lẽ là đợt tuần sau mới share cơ mà sẵn tiện 1/6 share luôn thể <3 Đợt này comeback bị bơ nặng nề luôn, nếu tình hình vẫn không khá khẩm hơn có lẽ tui sẽ chuyển acc luôn ;;_;;
Đợt này share nhiều render hơn big share trước , trừ mấy pack dễ cut còn lại không biết dùng được không nữa , tui cut tệ quá mà -_- Cut chủ yếu là stock c
:iconMiyu-Uyen:Miyu-Uyen
:iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 46 37
SHARE FLOWER by Joyyeon2002 SHARE FLOWER :iconjoyyeon2002:Joyyeon2002 31 52 PSD 052 by BT2k3 PSD 052 :iconbt2k3:BT2k3 61 34 PSD 053 by BT2k3 PSD 053 :iconbt2k3:BT2k3 47 16

Friends

Groups

deviantID

embekute257

Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam

JISOO


JENNIE


ROSÉ


LISA


BLACK PINK


Hey! :icondahub: will give you free Points if you watch, fav or give llamas to the users in his donation widget!

You can also be featured if you donate some Points

So go to dAhub now! :D (Big Grin)

Comments


Add a Comment:
 
:iconkubrakose95:
kubrakose95 Featured By Owner Mar 24, 2017  Hobbyist Interface Designer
thank you for the fav+watch ♥.♥
Reply
:iconxxxbaixxx:
xxxbaixxx Featured By Owner Aug 13, 2016
Thank you for watching me (๑´ㅁ`)
Reply
:iconquynhhuongdsw:
quynhhuongdsw Featured By Owner Feb 23, 2016
watch back, pls
Reply
:iconsananig:
SananiG Featured By Owner Feb 19, 2016  Student Interface Designer
watch back pls
Reply
:iconyuucucheoo2k2:
Yuucucheoo2k2 Featured By Owner Nov 27, 2015  Student
watch for you
watch back?
Reply
:iconembekute257:
embekute257 Featured By Owner Nov 28, 2015  Student Interface Designer
- Ok
Reply
:iconyun-sushi:
Yun-Sushi Featured By Owner Nov 6, 2015  Student Interface Designer
Chibi Pinkie Pie Icon 
Reply
:iconjewelf:
JewElf Featured By Owner Sep 8, 2015
watch back pls
Reply
:iconhien-naive:
Hien-Naive Featured By Owner Sep 1, 2015
- watch back
Reply
:iconyouaremybae:
YouAreMyBae Featured By Owner Aug 5, 2015
Watch back?
Reply
Add a Comment: